ตารางเดินรถ

เชียงใหม่ - ปาย

รถออกเวลา 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30

ปาย - เชียงใหม่

รถออกเวลา 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

 
 

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

(ผ่าน ปาย และ ปางมะผ้า)

รถออกเวลา 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30

แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่

(ผ่าน ปางมะผ้า และ ปาย)

รถออกเวลา 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00

เชียงใหม่ - ปางมะผ้า

รถออกเวลา 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30

ปางมะผ้า - เชียงใหม่

รถออกเวลา 8:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30

 

เชียงใหม่ - แม่สะเรียง

รถออกเวลา 7:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00

แม่สะเรียง - เชียงใหม่

รถออกเวลา 7:00, 8:00, 11:00, 13:00 15:00 17:00

เชียงใหม่ - ขุนยวม

(ผ่าน แม่ลาน้อย แม่ลาหลวง)

รถออกเวลา 7:00, 11:00, 13:00, 14:00

ขุนยวม - เชียงใหม่

(ผ่าน แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย)

รถออกเวลา 6:00, 7:00, 14:00, 18:00

 

รถเมเจอร์เอโค้ช Major A Coach

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน (ผ่าน แม่สะเรียง ขุนยวม)

รถออกเวลา 21:00

แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ (ผ่าน ขุนยวม แม่สะเรียง)

รถออกเวลา 21:00

 

Important Note: The service from Soppong to Chiangmai is the same service as Mae Hongson to Chiangmai (via Soppong) so the Minibus may arrive early than departures time shown one the schedule. So the passenger have to come and wait for the Minibus at our stop in Soppong at least 20 minutes before departure time.