จุดหมายปลายทาง

จุดหมาย

แม่ฮ่องสอน

      แม่ฮ่องสอน ดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนสามหมอก ที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่ถูกเก็บรักษาที่รอคอยคุณไปสัมผัส แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี

จุดหมาย

ปาย

      ปายเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ ปายอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดั่งต้องมนเลยทีเดียว ปายเป็นเมืองที่เงียบสงบและเดิมทีเคยเป็นที่อยู่ของคนฉาน (ชาติพันธุ์ไทมีวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลจากพม่า) ปัจจุบันปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ ความเป็นเอกลักษณ์ของปาย คือ หมู่บ้านที่เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อน และยังเหมาะกับผู่ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแบกเป้เที่ยวเป็นอย่างยิ่ง การเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้ชื่นชมกับหมู่บ้านที่เป็นเอกลักษณ์เงียบสงบ ให้ชีวิตอย่างไม่รีบร้อน

จุดหมาย

ทะเลสาบปางอุ๋ง - บ้านรักไทย

      ปางอุ๋งอยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กม. เป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวที่ชอบอากาศหนาวและความสวยงามของภูเขาที่ทอดตัวตลอดแนวทะเลสาบน้ำจืดและมีต้นสนที่ปลูกไว้เป็นแนวใครที่ชอบถ่ายภาพคงจะชอบที่นี่เพราะบรรยากาศให้อยู่ต่างประเทศเลยทีเดียว

จุดหมาย

ขุนยวม

      อีกสถานที่หนึ่งที่ยามเดือนที่เหมาะสมทั่วทั้งดอยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วยดอก บัวตอง เป็นดอกไม้ที่บานในเดือน พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม เหมาะกับการถ่ายภาพเป็นอย่ายิ่ง

จุดหมาย

แม่ลาน้อย

      แม่ลาน้อยแต่เดิมเป็นถิ่นที่ตั้งของชาวลัวะ (ละว้า) อาศัยประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพตามลำน้ำสองแง่ ซึ่งมีต้นน้ำจากทิวเขาเดียวกัน แง่ที่ไหลไปทางแม่ลาหลวงเป็นแง่ที่กว้างใหญ่และมีความยาวกว่าแง่ที่ไหลมาทางแง่แม่ลาน้อย และเนื่องจากที่ราบข้างลำน้ำเป็นถิ่นฐานทำมาหากินของพวกชาวลัวะมาก่อน จึงเรียกชื่อแม่น้ำทั้งสองสายว่า "แม่ลัวะหลวง" และ "แม่ลัวะน้อย" ต่อมาชาวลั๊วะถูกชาวเงี้ยว (ไทยใหญ่) เข้าแย่งที่ทำกิน พวกลัวะจึงร่นถอยอพยพห่างออกไป นาน ๆ เข้าการออกเสียงคำว่า "ลัวะ" ก็เพี้ยนไปเป็น "ลา" ตามสำเนียงของชาวเงี้ยว ในที่สุดเรียกชื่อเป็น "แม่ลาน้อย" มาจนถึงปัจจุบัน

จุดหมาย

เวียงป่าเป๋า

เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เป็นอำเภอที่อยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งรองจากอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สรวย มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเทือกเขาตลอดทั้งแนว มีเทือกเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด และยังเป็นอันดับ 5-6 ของประเทศ และยังเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดที่มีต้นกำเนิดแม่น้ำไหลย้อนกลับขึ้นไปและไปรวมกับแม่กก มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายเชื้อชาติ เช่น อาข่า ม้ง ไตลื้อ ขมุ มูเซอ แม้ว เย้า อพยพมาจากสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีนปัจจุบันบางส่วน และอพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่