เชียงใหม่ - สถานีขนส่ง เชียงใหม่ อาเขต

สำนักงานขายของเรา ตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งอาเขตฝั่งอาคารเก่า หรือ อาเขต 2 ชาญชลา 12

1. สนามบิน เชียงใหม่ - สถานีขนส่งอาเขต

       จากสนามบินเชียงใหม่ เมื่อเดินทางโดยใช้แท็กซี่ของสนามบินไปยังสถานีขนส่งจะใช้เวลาโดยรวมประมาณ 20 - 30 นาที

2. ประตูท่าเเพ - สถานีขนส่ง

       จากประตูท่าแพสามารถเดินทางไปยังสถานีขนส่งอาเขต โดยใช้ "รถแดง" หรือ "รถตุ๊กตุ๊ก" จะใช้เวลาโดยรวมประมาณ 20 - 30 นาที 

3. สถานีรถไฟ เชียงใหม่ - สถานีขนส่ง

       จากสถานีรถไฟเชียงใหม่สามารถเดินทางไปยังสถานีขนส่งอาเขต โดยใช้ "รถแดง" หรือ "รถตุ๊กตุ๊ก" จะใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10 - 15 นาที

       แต่โปรดระมัดระวังบริษัทที่จะมาขายตั๋วรถ ปาย - แม่ฮ่องสอน  ตามสถานีรถไฟให้คุณ พวกเขาจะเก็บค่าบริการเกินจริงและไม่ได้รับอนุญาติให้ขายบริการ 

 

Arcade Bus Station Search Google Map 18.801204, 99.017246

 

สถานีขนส่งปาย

     สำนักงานของเราตั้งอยู่บริเวณถนนคนเดินปาย มีรถมอเตอร์ไซค์และแท็กซี่สำหรับให้บริการอยู่หน้าสถานี แต่อย่างไรก็ตามบริเวณนั้นยังมีเกสเฮ้าส์หรือโฮเทลเป็นจำนวนมากคอยให้บริการ ซึ่งคุณสามารถเดินไปยังจุดหมายได้

 

Pai Bus Station Search Google Map 19.359994, 98.441892

ป้ายรถประจำทางสบป่อง

      พวกเราขายตั๋วรถโดยสารบริเวณตรงข้ามปั๊มน้ำมันสบป่อง และอยู่ข้างๆร้านพาร์อัมพา

 

Soppong Bus Stop Search Google Map 19.515993, 98.253493

สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน

     สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่บนถนนนาวาคชสาร   ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 - 10 นาที จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

 

Mae Hongson Bus Station Search Google Map 19.291438, 97.959664

ป้ายรถประจำทางแม่สะเรียง

      ท่ารถสาขาแม่สะเรียง อยู่ข้างปั้มน้ำมัน เยื้องการไฟฟ้าสาขาแม่สะเรียง

 

Mae Sariang Bus Station Search Google Map 18.183778, 97.935167

สถานีขนส่งแม่มาลัย

      พวกเราขายตั๋วโดยสารที่บริเวณสี่แยกแม่มาลัย เลี้ยวซ้ายไปยังแม่มาลัย หากตรงไปจะไปยังอำเภอเชียงดาว

 

Mae Ma Lai bus stop search Google Map 19.094183, 98.935065