เชียงใหม่ - สถานีขนส่ง เชียงใหม่ อาเขต

สำนักงานขายของเรา ตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งอาเขตฝั่งอาคารเก่า หรือ อาเขต 2 ชาญชลา 12

1. สนามบิน เชียงใหม่ - สถานีขนส่งอาเขต

       จากสนามบินเชียงใหม่ เมื่อเดินทางโดยใช้แท็กซี่ของสนามบินไปยังสถานีขนส่งจะใช้เวลาโดยรวมประมาณ 20 - 30 นาที

2. ประตูท่าเเพ - สถานีขนส่ง

       จากประตูท่าแพสามารถเดินทางไปยังสถานีขนส่งอาเขต โดยใช้ "รถแดง" หรือ "รถตุ๊กตุ๊ก" จะใช้เวลาโดยรวมประมาณ 20 - 30 นาที 

3. สถานีรถไฟ เชียงใหม่ - สถานีขนส่ง

       จากสถานีรถไฟเชียงใหม่สามารถเดินทางไปยังสถานีขนส่งอาเขต โดยใช้ "รถแดง" หรือ "รถตุ๊กตุ๊ก" จะใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10 - 15 นาที

       แต่โปรดระมัดระวังบริษัทที่จะมาขายตั๋วรถ ปาย - แม่ฮ่องสอน  ตามสถานีรถไฟให้คุณ พวกเขาจะเก็บค่าบริการเกินจริงและไม่ได้รับอนุญาติให้ขายบริการ 

 

สถานีขนส่งปาย

    สำนักงานของเราตั้งอยู่บริเวณถนนคนเดินปาย มีรถมอเตอร์ไซค์และแท็กซี่สำหรับให้บริการอยู่หน้าสถานี แต่อย่างไรก็ตามบริเวณนั้นยังมีเกสเฮ้าส์หรือโฮเทลเป็นจำนวนมากคอยให้บริการ ซึ่งคุณสามารถเดินไปยังจุดหมายได้

ป้ายรถประจำทางสบป่อง

      พวกเราขายตั๋วรถโดยสารบริเวณตรงข้ามปั๊มน้ำมันสบป่อง และอยู่ข้างๆร้านพาร์อัมพา

สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน

     สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่บนถนนนาวาคชสาร   ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 - 10 นาที จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

ป้ายรถประจำทางแม่สะเรียง

      พวกเราขายตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งแม่สะเรียงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันแม่สะเรียง

สถานีขนส่งแม่มาลัย

      พวกเราขายตั๋วโดยสารที่บริเวณสี่แยกแม่มาลัย เลี้ยวซ้ายไปยังแม่มาลัย หากตรงไปจะไปยังอำเภอเชียงดาว