วิธีซื้อตั๋วรถ

โทรศัพท์

ลูกค้าสามารถโทรมาจองตั๋วได้ที่ 053-245-566 โดยลูกค้าสามารถ เลือกที่จะชำระเงินผ่าน 7-11 หรือ ที่ช่องทางจำหน่ายตั๋วตามจุดจอดต่างๆ ก่อนรถออกเดินทาง 3 ชั่วโมง


ออนไลน์

ซื้อตั๋วออนไลน์